Vyšehradské varhany

V závěrečné fázi přestavby byl interiér baziliky doplněn i velkými varhanami na hlavním kůru nad vstupem. Varhany v roce 1903 dokončila firma bratří Paštiků. Nástroj se rozprostírá po šířce celého kůru. Kolem okna v západním průčelí baziliky se varhany zdvihají do dvou majestátních "věží". Tyto dvě symetrické skříně jsou bohatě řezbářsky zdobeny v neogotickém slohu, tak aby jejich výzdoba korespondovala s celkovým pojetím přestavby chrámu. Nástroj jeho autoři pojali velkolepě. I proto je také prostor mezi oběma vysokými skříněmi využit pro umístění dalších píšťal a technických součástí varhan. Před střední částí varhan stojí v ose baziliky hrací stůl, od něhož se celé varhany ovládají. Ve vyšehradských varhanách napočítáme asi 2 500 píšťal, které jsou uspořádány do 49 rejstříků (zvukových barev) a ovládány třemi manuály a pedálem.

Varhany baziliky sv. Petra a Pavla patří k nejkrásnějším varhanám z období romantismu, které se nacházejí na našem území.

Hudební dění v bazilice sv. Petra a Pavla: @hudbavysehrad