NiTrio

 flétna, housle, varhany / cembalo

Flétnistka Eva Prchalová a varhaník Ondřej Valenta společně působí jako duo již od roku 2012, kdy se potkali při studiu Pražské konzervatoře. V začátcích takto vedle ryze školních projektů realizovali společně koncerty po kostelích v menších městech po České republice. Od roku 2014 spolupracují tito dva hudebníci s houslistkou Šárkou Petříkovou. Od té doby soubor uskutečňuje také koncerty větší-ho rozsahu s využitím pestrosti barvy zvuku, kterou jim umožňují kombinace jejich nástrojů - flétny, houslí a varhan či cembala.

Repertoár NiTria tvoří jak hudba barokní v celé své šíři a bohatosti, tak také hudba klasicismu, romantismu a hudba 20. století (např. B. Martinů). Ani soudobá hudba není souboru cizí - např. skladatel a houslista M. Sedláček komponuje NiTriu nové skladby přímo "na míru". 

Eva Prchalová

studovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři u prof. Jana Riedlbaucha. Vedle spolupráce s muzikanty je členkou několika hudebních těles (NiTrio, dechové kvinteto Arzillo Quintet, folklórní soubor Jizera aj.), vystupuje se skupinou The Tap Tap a aktivně se účastní hudebního života ve svém rodném Liberci. Zde se již od dětství věnovala zpěvu a hře na hudební nástroje - mimo flétny a saxofonu také klavír a varhany u Lukáše Trykara. Ve hře na varhany pokračovala dále na konzervatoři u prof. Jana Hory. Hudbě se věnuje také z pohledu muzikologie. V současnosti studuje v rámci doktorského studia hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením paní profesorky Jarmily Gabrielové. Zde se specializuje především na život a dílo Antonína Dvořáka, s čímž souviselo také její několikaleté působení v Kabinetu hudební historie Akademie věd ČR v Nové edici díla Antonína Dvořáka. Je zároveň praktikantkou v Institutu Bohuslava Martinů.

Šárka Petříková

začala hrát na housle v šesti letech pod vedením violoncellisty Stanislava Sůvy na ZUŠ Jabloňové v Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již v té době se s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i mezinárodních. Po přijetí na Pardubickou konzervatoř zde studovala čtyři roky ve třídě Jiřího Kuchválka. Zbývající dva roky šestiletého studia konzervatoře dokončila na Pražské konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V roce 2013 byla přijata ke studiu na HAMU do třídy Jiřího Panochy, primária světoznámého Panochova kvarteta. Navazující magisterské studium dokončila u profesora Jindřicha Pazdery roku 2018. V letech 2016-2018 byla stážistkou orchestru PKF Prague Philharmonia. Nyní se soustředí především na sólovou a komorní hru. Již při studiu na konzervatoři založila smyčcové kvarteto Hanse Krásy, s nímž sklízí výrazné úspěchy. Jako hostující umělec posiluje soubor libereckého divadla F. X. Šaldy.

Kontaktujte nás

Zde můžete kontaktovat přímo naše trio - použijte kontaktní formulář 

nebo e-mailovou adresu.

E-mail:
NiTrio@ondrej-valenta.cz