NiTrio

 flétna, housle, varhany / cembalo

Flétnistka Eva Prchalová a varhaník Ondřej Valenta společně působí jako duo již od roku 2012, kdy se potkali při studiu Pražské konzervatoře. V začátcích takto vedle ryze školních projektů realizovali společně koncerty po kostelích v menších městech po České republice. Od roku 2014 spolupracují tito dva hudebníci s houslistkou Šárkou Petříkovou. Od té doby soubor uskutečňuje také koncerty většího rozsahu s využitím pestrosti barvy zvuku, kterou jim umožňují kombinace jejich nástrojů - flétny, pikoly, houslí a varhan či cembala. 

NiTrio spolupracuje také se zpěvačkami - především s vynikající sopranistkou, vycházející hvězdou naší pěvecké scény, Kristýnou Kůstkovou.

Repertoár NiTria tvoří jak hudba barokní v celé své šíři a bohatosti, tak také hudba klasicismu, romantismu a hudba 20. století (např. B. Martinů). Souboru není cizí ani hudba soudobá.

Eva Prchalová

pochází z Liberce, kde se již od dětství věnovala hře na hudební nástroje a zpěvu (mj. Severáček). Od šestnácti let působila v mezinárodním studentském orchestru Europera. Po ukončení gymnázia byla přijata ke studiu příčné flétny do třídy Jana Riedlbaucha na Pražskou konzervatoř a vedlejšího oboru varhan u prof. Jana Hory, díky čemuž se seznámila s mnoha varhaníky, se který-mi dodnes spolupracuje. S varhanicí Ivanou Michalovičovou podnikly vedle četných tuzemských koncertů také dvě cesty do Kanady. S varhaníkem Ondřejem Valentou vystupuje jako duo či společně s houslistkou Šárkou Petříkovou jako komorní soubor NiTrio. Zkušenosti s komorní hudbou načerpala také v dechovém kvintetu, díky kterému mimo jiné vystoupila v rámci festivalu Pražské jaro. Dodnes se zapojuje do hudebního života ve svém rodném Liberci, kde je mimo jiné členkou folklórního souboru Jizera. Hudbě se věnuje rovněž z pohledu muzikologie. Je doktorandkou na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze.

Šárka Petříková

začala hrát na housle v šesti letech pod vedením violoncellisty Stanislava Sůvy na ZUŠ Jabloňové v Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již v té době se s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i mezinárodních. Po přijetí na Pardubickou konzervatoř zde studovala čtyři roky ve třídě Jiřího Kuchválka. Zbývající dva roky šestiletého studia konzervatoře dokončila na Pražské konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V roce 2013 byla přijata ke studiu na HAMU do třídy Jiřího Panochy, primária světoznámého Panochova kvarteta. Navazující magisterské studium dokončila u profesora Jindřicha Pazdery roku 2018. V letech 2016-2018 byla stážistkou orchestru PKF Prague Philharmonia. Nyní se soustředí především na sólovou a komorní hru. Již při studiu na konzervatoři založila smyčcové kvarteto Hanse Krásy, s nímž sklízí výrazné úspěchy. Jako hostující umělec posiluje soubor libereckého divadla F. X. Šaldy a od roku 2019 je členkou skupiny prvních houslí orchestru Národního divadla v Praze.


Jako host:

Kristýna Kůstková

je absolventkou zpěvu na Pardubické konzervatoři ve třídě Jarmily Chaloupkové a zároveň spolupracuje s italským pedagogem Antoniem Carangelem. Studovala na Akademii múzických umění v Praze, nyní je studentkou na Manne School of Music v New Yorku ve třídě Diany Soviero. Do roku 2012 byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha. Sólově vystoupila na Nové scéně Národního divadla jako Esmeralda v projektu (Vy)prodaná nevěsta, dále v představeních Mozartovo leporelo, Malý kominíček a v mnoha dalších projektech pod záštitou Národního divadla.

V roce 2016 debutovala jako Pamina v Kouzelné flétně v Moravském divadle Olomouc a vystoupila také na galakoncertě spolu se Štefanem Margitou. V následujících letech se například představila na závěrečném koncertě výstavy "Rusalka" v Bohemian National Hall v New Yorku. Vystoupila také po boku Adama Plachetky na barokním recitále festivalu Pardubické hudební jaro a byla jedním z hostů koncertu mladých nadějných umělců spolu s Petrem Nekorancem. Před-stavila se i na sólovém recitále v Rudolfinu v rámci koncertního cyklu Romantické večery nebo na koncertě v Pražské křižovatce po boku sólistů Národního divadla.

K poslechu


Duo-NiTrio a Kristýna Kůstková (LIVE)

Kontaktujte nás

Zde můžete kontaktovat přímo naše trio - použijte kontaktní formulář 

nebo e-mailovou adresu.

E-mail:
NiTrio@ondrej-valenta.cz


Deutsch

Flötistin Eva Prchalová und Organist Ondřej Valenta wirken als Duo bereits seit 2012 zusammen, als sie beim Studium am Prager Konservatorium einander begegneten.  Zuerst veranstalteten sie neben Schulprojekten gemeinsam Konzerte in den Kirchen kleinerer Städte Tschechiens. Seit 2014 arbeiten diese zwei Musiker mit der Violinistin Šárka Petříková zusammen. Seitdem veranstaltet das Ensemble auch Konzerte größeren Umfangs. Dabei wird die Klangvielfalt genützt, die ihnen die Kombinationen ihrer Musikinstrumente ermöglichen: Flöte, Violine und Orgel oder Cembalo. Repertoire des NiTrio bildet sowohl die Barockmusik in ihrem ganzen Umfang und Reichtum als auch die Musik des Klassizismus, der Romantik und des 20. Jahrhunderts (z. B. Bohuslav Martinů). Auch die zeitgenössische Musik ist dem Ensemble nicht fremd - so ist beispielsweise die Musikproduktion des Komponisten und Violinisten Michal Sedláček genau auf das Ensemble zugeschnitten.