Ondřej Valenta (*1990)

od roku 2014 studuje na Akademii múzických umění v Praze u MgA. Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, prof. Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u MgA. Ivany Bažantové a hře na klavír u MgA. Jany Macharáčkové.

V současné době své vzdělání obohacuje studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho.

Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mnichovo Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany), kde nyní působí jako pedagog.

Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Mimo školu spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Intenzivněji spolupracuje především v duu s flétnistkou Evou Myslivcovou-Prchalovou. Kromě koncertní činnosti v České republice vystoupil již i ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku a v Polsku.

Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.


Ondřej Valenta studied at the Prague Conservatory with Jan Hora and he continues his studies at the Academy of Arts in Prague with Pavel Černý. He studied there also harpsichord, piano and basso continuo. Now he studies at the Universität Mozarteum in Salzburg (prof. H. Lucke). He was awarded in many interpretation competitions (e.g. Organum regium in Pradubice or Bach's Organ Autumn in Brno). He participated on many Master Classes (Germany, French, Netherlands, Spain) with famous organists (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak)

He cooperates with soloists and musical ensembles and from 2016 he is organist and choirmaster at the Royal Collegiate Chapter of Ss. Peter and Paul at Vyšehrad.