Varhanní festival Mladá Boleslav


Mladoboleslavské varhanní večery 2020

Letošní ročník (2020) musel být kvůli obecně známé a nejisté situaci zredukován pouze na jeden koncert. Děkujeme ale za Vaši účast na něm a už teď se těšíme a věříme, že ročník 2021 bude opět probíhat v plném rozsahu. 

Moc se těšíme na setkání s Vámi!


Přehled minulých ročníků:


Koncert 2020

25. června, kostel Nanebevzetí P. Marie

Kristýna Kůstková - soprán, Ondřej Valenta - varhany


Koncerty 2019

6. června, kostel Nanebevzetí P. Marie

prof. Jan Hora, sólový recitál jednoho z našich nejvýznamnějších varhaníků

13. června, kostel sv. Havla

Soubor středověké a renesanční hudby "Duae Tastae Cantantes

20. června, kostel sv. Jana Nepomuckého

Collegium učitelů ZUŠ, koncert k výročí založení Základní umělecké školy v Ml. Boleslavi, housle, zobcová flétna, violoncello a cembalo

26. června, kostel Nanebevzetí P. Marie

Šárka Petříková - housle, Ondřej Valenta - varhany


Koncerty 2018


Koncerty 2017

7. června, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Varhany a flétna

Ondřej Valenta, varhany a Eva Myslivcová, flétna


21. června, kostel sv. Havla

Barokní dialogy

Zdeňka Nečesaná, varhany a František Šuba, trubka

14. června, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Varhany s komentářem

Pavel Černý, varhany


28. června, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Varhanní improvizace a zpěv

Vladimír Roubal, varhany a Karolina Janů, zpěv